Virtuelne ture i panorame

Virtualne panorame predstavljaju fotorealistični način demonstracije ukupnog prostora.

Prilikom razgledanja virtualne 3D-panorame, gledalac prima veći obim informacija u odnosu na običnu fotografiju. Upravljajući tastaturom ili mišem, možete da se, u skladu sa svojim željama i zahtjevima, osvrnete okolo ili okrenete u prostoru, da približite ili udaljite objekat, koji vas interesuje, kao i da okrenete sliku pod uglom, koji vam odgovara. Ovakva interaktivnost virtualnih 3D-panorama stvara efekat prisustva. Ovo je značajna prednost, koja izdvaja virtualne sferne panorame od drugih sredstava vizualizacije.

Kod za ugrađivanje virtuelne ture na web stranicu

Naјnoviјe dodatke