Жилое здание с административными помещениями

ул. Rakita, bb3

Milmedika, privatna zdravstvena ustanova

Multidisciplinarni medicinski centri, Usluge dječjih specijalista, Medicinske laboratorije, Poliklinike za djecu
17592188325261
17592188284221