Медицинское учреждение

ул. Filipa Kovačevića, 4

Dom zdravlja Budva

Poliklinike za odrasle, Medicinske usluge, Usluge pedijatara, Usluge doktora opšte prakse, Poliklinike za djecu
17592187121492, 17592187121520
17592188284754