Административное здание

ул. Vladimira Rolovića, F-42C

Monship Maritime Ltd, agencija za nekretnine

Pomorske agencije, Upravljački konsalting, Registracija, likvidacija kompanija, Popravak i održavanje jahti, brodova, čamaca, Iacht Prodaja

Кутак, bar

Barovi, Bezalkoholni napici, Alkoholna pića, Kafe barovi
17592188277152, 17592187116663, 17592199555430
17592191052102