Административное здание

ул. Vladimira Rolovića, 3

Monship Maritime Ltd, agencija za nekretnine

Pomorske agencije, Registracija, likvidacija kompanija, Iacht Prodaja, Upravljački konsalting, Popravak i održavanje jahti, brodova, čamaca
17592188277152, 17592187116663, 17592199555430
17592192731891