ul. Šetalište Kralja Nikole, 3− жилое здание
ul. Šetalište Kralja Nikole, 3/1− жилое здание
ul. Šetalište Kralja Nikole, 3/2− жилое здание
ul. Šetalište Kralja Nikole, 2− жилое здание
ul. Šetalište Kralja Nikole, 2/2− жилое здание