ul. Šetalište Ivana Vizina, 14− жилое здание
ul. Šetalište Ivana Vizina, 13− жилое здание
ul. Šetalište Ivana Vizina, 11− жилое здание
ul. Šetalište Ivana Vizina, 9− жилое здание
ul. Šetalište Ivana Vizina, 8− жилое здание
ul. Šetalište Ivana Vizina, 7− жилое здание
ul. Šetalište Ivana Vizina, 6− жилое здание
ul. Šetalište Ivana Vizina, 5− жилое здание
ul. Šetalište Ivana Vizina, 3− жилое здание
ul. Šetalište Ivana Vizina, 2− жилое здание
ul. Šetalište Ivana Vizina, 1− жилое здание