ul. Šetalište Seljanovo, 73− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 69− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 65− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 63− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 61− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 59− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 57− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 55A− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 53− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 51A− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 49− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 45− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 41A− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 39− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 37− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 35− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 33A− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 31− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 29− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 27− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 25− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 23− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 21− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 15− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 13− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 11− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 8− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 6− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 5− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 4− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 2− жилое здание
ul. Šetalište Seljanovo, 1− жилое здание