ul. Doktora Svetozara Živojinovića, 45− жилое здание
ul. Doktora Svetozara Živojinovića, 43− жилое здание
ul. Doktora Svetozara Živojinovića, 41− жилое здание
ul. Doktora Svetozara Živojinovića, 39− жилое здание
ul. Doktora Svetozara Živojinovića, 37− жилое здание
ul. Doktora Svetozara Živojinovića, 25− жилое здание
ul. Doktora Svetozara Živojinovića, 23− жилое здание
ul. Doktora Svetozara Živojinovića, 21− жилое здание
ul. Doktora Svetozara Živojinovića, 19− жилое здание
ul. Doktora Svetozara Živojinovića, 9− жилое здание
ul. Doktora Svetozara Živojinovića, 7− жилое здание