Terapijska, wellness masaža u Budvi

Institut Dr. Simo Milošević, Institut Igalo

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo ubraja se u najveće i najpoznatije institucije za multidisciplinarno banjsko liječenje na Mediteranu. Začetnik je moderne fizikalne i preventivne medicine, rehabilitacije, talasoterapije i medical wellness-a i postao je jedan od glavnih međunarodnih centara za rehabilitaciju djece, odraslih i starih osoba. ENG: The Institute for Physical Medicine, Rehabilitation and Rheumatology „Dr Simo Milošević“ JSC Igalo is one of the largest and the best-known institutions for multidisciplinary spa treatment in the Mediterranean. It has been at forefront of modern physical and preventive medicine, rehabilitation, thalassotherapy, and wellness, and has become one of major international centers for pediatric, adult, and geriatric rehabilitation.

Dr Kovačević, privatna ordinacija za kožne i polne bolesti, русский терапевт

Multidisciplinarni medicinski centri, Kozmetološke usluge, Terapijska, wellness masaža, Usluge dermatovenerologa, Usluge doktora opšte prakse
17592188276512, 17592188331222, 17592187891850
269
Ako ste pronašli Terapijska, wellness masaža, preporučujemo da pogledati naši drugi delovi. To će vam pomoći da pronađete robe i usluge po konkurentnim cenama u Budvi