Centri za dijagnostiku u Budvi

Institut Dr. Simo Milošević, Institut Igalo

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo ubraja se u najveće i najpoznatije institucije za multidisciplinarno banjsko liječenje na Mediteranu. Začetnik je moderne fizikalne i preventivne medicine, rehabilitacije, talasoterapije i medical wellness-a i postao je jedan od glavnih međunarodnih centara za rehabilitaciju djece, odraslih i starih osoba. ENG: The Institute for Physical Medicine, Rehabilitation and Rheumatology „Dr Simo Milošević“ JSC Igalo is one of the largest and the best-known institutions for multidisciplinary spa treatment in the Mediterranean. It has been at forefront of modern physical and preventive medicine, rehabilitation, thalassotherapy, and wellness, and has become one of major international centers for pediatric, adult, and geriatric rehabilitation.
17592188276512, 17592189746684, 17592189746807, 17592188329412, 17592195304932
278
Ako ste pronašli Centri za dijagnostiku, preporučujemo da pogledati naši drugi delovi. To će vam pomoći da pronađete robe i usluge po konkurentnim cenama u Budvi