» «
Public holidays and festivals at Budvi
21
november
friday

День муниципалитета Тиват / Dan opštine Tivat

По традиции, 21 ноября, отмечается День муниципалитета Тиват. 
Насыщенная программа начнется в 9 утра с торжественного возложения венков.
В 9:30 церемонии вручения флага  отряду морского флота Боки. 
В 9:45 начнется парад с участием  городского хорового общества и мажореток и Коло Бокельского флота.

 

Po tradiciji, 21. novembra, obilježava se Dan Opštine Tivat.
Bogat program počinje već u 9 časova kada se održava svečano polaganje vijenaca.
Za 09:30 zakazanajeceremonijapredajezastaveodreduBokeljskeMornarice. U 09:45 počinje defile Gradskog pjevačkog društva i mažoretki, a oko 10 časova na Trgu magnolija nastupa Bokeljska Mornarica u kolu srednjovjekovne simbolike.

г.Тиват
Maximize
Reduce