» «
Public holidays and festivals at Budvi
13
March
sunday

Zimski Kotorski karneval 2016 | Зимний Которский карнавал 2016

Tradicionalni zimski karneval je jedinstvena animaciona manifestacija koja se u Kotoru održava svake godine u februaru. 
Ove godine (2016) ZIMSKI KOTORSKI KARNEVAL bi­će odr­žan u ne­dje­lju 6. mar­ta.


Традиционный зимний карнавал уникальное мероприятие, которое  проводится в Которе каждый год в феврале.
В 2016 году ЗИМНИЙ КОТОРСКИЙ КАРНАВАЛ пройдет 6 марта.

Kotor, Crna Gora Котор, Черногория
Maximize
Reduce