. Muftije M. Karađuzovića, 6A− жилое здание
. Muftije M. Karađuzovića, 4− жилое здание
. Muftije M. Karađuzovića, 2− жилое здание
ул. Rista Lekića, E-15− жилое здание
ул. Rista Lekića, E-13− жилое здание
ул. Rista Lekića, E-14− жилое здание
ул. Makedonska, F-16− жилое здание